KLM-004间金钻石数据腕表
型号:KLM-004钻石数据腕表
单价:2980
表壳材质:316L精钢,间18K金                   
表带材质:316不锈钢                             
表壳尺寸:42MM                               
表带尺寸:20MM                             
表壳厚度:13MM                                                                            
机芯品牌:西铁城机芯                                     
玻璃:蓝宝石玻璃
表盘指针:夜光数字指针表盘                           
宝石镶钻:25颗南非真钻                                                                      
生物芯片:华预uPus5170                                 
充电方式:无触点式充电
主要功能:1.心率监测 
                  2.计步、卡路里  
                  3.来电提醒   
                  4.信息提醒 
                  5.房颤侦测
                  6.血压测量
                  7.血氧检测 
                  8.睡眠检测     
                  9.久坐提醒   
                  10.综合测量 

版权所有:深圳市卡力马科技有限公司 粤ICP备12022571号-1